Om GRO

GRO er en lille enkeltmandsvirksomhed baseret på og drevet efter permakulturens etikker – det er et permakulturcenter in spe!

Bæredygtighed er omdrejningspunktet for alle mine aktiviteter, og målet er, at opbygge ressourcer – økologiske såvel som menneskelige – gennem den måde jeg lever mit liv på.

At opbygge økologiske ressourcer indebærer for mig bl.a., at have så høj grad af selvforsyning som muligt. Ved at dyrke min have efter permakulturens principper, er det min ambition at varetage og opbygge de økologiske ressourcer på grunden og samtidig høste et udbytte i form af afgrøder til mig og min familie – og med tiden eventuelt et lille overskud til salg.

Ultrakortrejst mad! Friskere bliver det ikke… Omsorg for jorden – og meget større livstilfredshed for mennesker!

At opbygge de menneskelige ressourcer indebærer bl.a., at jeg stiller min psykologfaglige kundskab og terapeutiske erfaring til rådighed, hvilket jeg gør i form af samtaleforløb og naturterapeutiske forløb og grupper.

De fleste mennesker kender til naturens gavnlige effekt på vores sanser og sind. I et naturterapeutisk møde ser vi i naturen en refleksion af vores eget sind, hvorigennem vi kan nå til en dybere erkendelse af os selv og vores essentielle kvaliteter.

Med tiden kommer min virksomhed også til at omfatte formidling af permakultur gennem kurser og workshops. Disse aktiviteter vil blive annonceret her på siden.

For mig er permakultur et etisk valg, en bevidst stillingtagen til min livsstil og mine livsvalg. Jeg er kontinuerligt i gang med at dygtiggøre mig indenfor permakultur, så jeg kan blive bedre til at udleve og formidle den, og herigennem forhåbentlig inspirere andre til at træffe deres bevidste valg.