• Uncategorized

  Velkommen til min blog!

  som handler om de ting, som optager mig aller mest: Selvforsyning, bæredygtighed og vejen til en grønnere og gladere fremtid. Det er en vej brolagt med spændende udfordringer, masser af ny læring, og et sprudlende kreativt og kærligt fællesskab med andre, som har lagt ud på den samme vandring. Og, ikke mindst – en ukuelig og bevidst valgt optimisme og tro på, at vi kan gøre en forskel.

  Ét enkelt menneske overfor tidens store udfordring; klimaforandringerne. Det er David overfor Goliath opløftet i 10. potens. Man har ikke en chance. Og så er det hurtigt at synke hen i modløshed og ængstelse. Men når man opdager, at man ikke er ét enkelt menneske, men blot én af mange, som, hver på sin vis, gør hvad de kan for at gøre en forskel, øge bevidstheden, sætte et positivt fodaftryk og værne om naturen, som menneskene er en del af – så bliver modløshed afløst af kreativ handlekraft, og så er der håb!

  Træer spiller en vigtig rolle i løsningen på klimakrisen, da de trækker kulstof ud af atmosfæren og oplagrer det. Plant et træ!

  Nyhedsbilledet det sidste år har været præget af nærmest dommedagsagtige rapporter. FN’s klimapanel meldte i oktober 2018 ud, at radikale ændringer i alle dele af samfundet er nødvendigt, hvis det skal lykkes os at bremse klimaforandringerne. Og nu advarer FN’s biodiversitetspanel om, at arter uddør med en hast, som ikke er set siden dinosaurene uddøde. Hvor vildt er det ikke lige, at tænke på? Det er virkelig skræmmende – og desværre er det sådan med de ting, som skræmmer os, at vi instinktivt helst undgår det. Især hvis vi ikke føler vi kan gøre noget. Hvis faren er for stor, hvis overmanden er for stærk – hvis vi er David mod Goliath opløftet i 10. potens… Ikke desto mindre mener jeg, at det er vigtigt at vi ved. Det er vigtigt at vi sætter os ind i hvilke konsekvenser vores nuværende adfærd har for klimaet, og hvorfor. Men det er endnu vigtigere, at vi ikke stopper der! At vi ikke bliver modløst hængende i de skræmmende forestillinger om, hvor slemt det kan gå, men i stedet bruger vores kreativitet og overskud til at afsøge hvilke muligheder vi har, for at lave de ændringer, som skal til. Vi har brug for at forstå sammenhængene, for at kunne handle fornuftigt.

  Dette er altså en blog

  hvor man godt kunne forvente at finde en masse forskellige indlæg om klimaforandringer. Men det kommer man ikke til. Jeg vil ikke skrive ret meget om klimaforandringerne, for jeg tror vi alle sammen efterhånden ved , hvor grælt det står til. Derimod vil jeg skrive en hel del om hvad vi kan gøre hver især, og om permakultur som et afprøvet, velfunderet og effektivt modsvar til den rovdrift på naturressourcerne, som har ført os hertil. Og så vil jeg invitere jer til at følge med i mine bestræbelser på, at gøre mit eget liv mere bæredygtigt. Det er trods alt det mest oplagte sted at starte!